• Swoją działalność edukacyjno – wychowawczą przedszkole opiera na:

   Podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN.
   Programie autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej pt. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Wyd. MAC Edukacja 2009 r.
   Programie autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej Dziecięca Matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. WSiP 2007 r.

  • Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy elementy takich metod jak:

   • Metoda I. Majchrzak (elementy czytania już od 3-latków);
   • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
   • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej;
   • Pedagogika zabawy KLANZA;
   • Metoda W. Sherborne;
   • Metoda C. Orffa;
   • Metoda R. Labana;
   • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona;
   • Metoda Batti Strauss;
   • Metody aktywizujące J. Krzyżewskiej.

  • Nasze przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych, rozwijających zdolności dzieci. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

   • Codzienne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela
   • Język angielski 5 razy w tygodniu
   • Zajęcia rytmiczno – muzyczne
   • Gimnastyka korekcyjna
   • Zajęcia logopedyczne
   • Religia
   • Zajęcia Mali Odkrywcy
   • Taniec towarzyski
   • Szachy
   • Lego

 • Zniżki dla rodzeństwa – 100zł. za każde następne dziecko (dotyczy opłaty czesnego)