•  

    Przygotowujemy posiłki we własnej kuchni !!!

    Posiadamy własne ujęcie wody !!!

    Nasza woda jest niechlorowana i bardzo czysta.

    Potwierdzone badaniem w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

     Aktualny jadłospis dostępny w żłobku na tablicy ogłoszeń