• Więcej wiem, umiem, rozumiem uczęszczam do żłobka

  Wszystkich rodziców, którzy pragną by ich dziecko wkraczając w samodzielność miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, poznało swoje mocne i słabe strony, umocniło wiarę we własne siły, miło i twórczo spędzało czas zapraszamy do naszego żłobka
  •  Żłobek  „Przedszkolne Zakamarki””

  Zapewniamy:

  • Dzieciom – zdrowe pyszne posiłki, przygotowywane we własnej kuchni, jak również wysoki poziom oferty edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi i odpowiadającej potrzebom oraz zainteresowaniom, a tym samym radosny czas wspólnych zabaw i zajęć w gronie rówieśników;
  • Rodzicom – elastyczną adaptację z rodzicem/opiekunem, możliwość współtworzenia i współdecydowania o jakości pracy naszego żłobka, pełną i rzetelną informację o rozwoju Dziecka, pomoc i wsparcie w razie problemów.

   

   Stawiane cele osiągamy przez:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
  • indywidualizację procesu nauczania wychowania z uwzględnieniem twórczego rozwoju każdego dziecka;
  • systematyczne doposażanie bazy żłobka w nowoczesne zabawki, pomoce dydaktyczne;
  • częsty kontakt ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi;
  Serdecznie zapraszamy Dzieci do spędzenia z nami najmilszych chwil dzieciństwa